Logo CRS tools
Vyvrávací systémy Wohlhaupter - přesné nástroje pro vyvrtávání s vyměnitelnými destičkami

Wohlhaupter® - vyvrtávací nástroje

MultiBore - Wohlhaupter