Logo CRS tools
Vyvrávací systémy Wohlhaupter - přesné nástroje pro vyvrtávání s vyměnitelnými destičkami

Nástroje pro hrubování - systém MultiBore - Wohlhaupter®

Vyvrtávací destičky - Wohlhaupter