Logo CRS tools
Vyvrávací systémy Wohlhaupter - přesné nástroje pro vyvrtávání s vyměnitelnými destičkami

Systém MultiBore - vyvrtávací nástroje Wohlhaupter®

Modul 3E TECH - Wohlhaupter