Logo CRS tools
Vyvrávací systémy Wohlhaupter - přesné nástroje pro vyvrtávání s vyměnitelnými destičkami

Nástroje pro hrubování a dokončování - systém MultiBore - Wohlhaupter®

MultiBore - Wohlhaupter