Logo CRS tools
Vyvrávací systémy Wohlhaupter - přesné nástroje pro vyvrtávání s vyměnitelnými destičkami

Držáky / upínače nástrojů - systém MultiBore - Wohlhaupter®

MultiBore - Wohlhaupter