Logo CRS tools
Vyvrávací systémy Wohlhaupter - přesné nástroje pro vyvrtávání s vyměnitelnými destičkami

Nástroje pro vyvrtávání velkých průměrů - systém MultiBore - Wohlhaupter®

MultiBore - Wohlhaupter