Logo CRS tools
Vyvrávací systémy Wohlhaupter - přesné nástroje pro vyvrtávání s vyměnitelnými destičkami

Upínače / upínací stopky a držáky - systém MultiBore - Wohlhaupter®

MultiBore - Wohlhaupter