Logo CRS tools
Vyvrávací systémy Wohlhaupter - přesné nástroje pro vyvrtávání s vyměnitelnými destičkami

Nástroje se 2 břity hrubovací (Twin Cutters) - systém MultiBore - Wohlhaupter®

MultiBore - Wohlhaupter