Logo CRS tools
Vyvrávací systémy Wohlhaupter - přesné nástroje pro vyvrtávání s vyměnitelnými destičkami

Zápichové nástroje - systém MultiBore - Wohlhaupter®

Vyvrtávací destičky - Wohlhaupter