Logo CRS tools
Vyvrávací systémy Wohlhaupter - přesné nástroje pro vyvrtávání s vyměnitelnými destičkami

Hydraulická a závitová sklíčidla - systém MultiBore - Wohlhaupter®

Hydraulická a závitová rychloupínací sklíčidla

Hydraulická upínací sklíčidla jsou vybavena připojením MVS Wohlhaupter s vnitřním chlazením a jsou nabízena i ve variantě bez vnitřního chlazení.

Příslušenství je k dispozici od strany B10-I: 36 hlavního katalogu vyvrtávání Wohlhaupter (Master Boring Catalog).

Rychlovýměnné adaptéry pro závitořezná sklíčidla jsou k dispozici od strany B10-I: 37

Výhody

Vlastnosti

Technické informace

Další materiály a pokyny

MultiBore - Wohlhaupter